Fyzio

Fyzio

FYZIO

Fyzio lekce kladou důraz na koordinaci a vědomou kontrolu prováděných cviků. Rozšiřují paletu každodenních pohybových stereotypů a napomáhají k celkové relaxaci. Na fyzio lekcích se naučíte poznat své tělo a jak tyto poznatky aplikovat v reálném životě.

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT

Rezervujte si první lekci zdarma!